Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Мэдээгүйжүүлгийн тасаг нь орчин үеийн эмнэлгүүдийн мэдээгүйжүүлгийн практикт ашиглагдаж төрөл бүрийн мэс заслын үеийн мэдээгүйжүүлэг, мэс заслын дараах өвдөлт намдаалтыг олон улсын стандарт, удирдамжийн дагуу, эмчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг ханган үзүүлж байна.

Насанд хүрэгч, хүүхдэд хийгдэх мэс засал эмчилгээний үеийн ерөнхий болон бүсчилсэн мэдээгүйжүүлэг, цочмог болон архаг өвдөлт намдаалт, ажилбарын үеийн тайвшруулалтыг эмчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг ханган, орчин үеийн хяналтын болон эмчилгээний зөвлөмж, нотолгоонд тулгуурлан үзүүлдэг.

Шинэ ажлын байр 200+