Intermed Hospital Chinggis Avenue 41, Khan-Uul District 19, Uildver 17040, Ulaanbaatar, Mongolia
Search
Лавлах:
77011111
Intermed Hospital Chinggis Avenue 41, Khan-Uul District 19, Uildver 17040, Ulaanbaatar, Mongolia

.

Мэдээгүйжүүлгийн тасаг нь орчин үеийн эмнэлгүүдийн мэдээгүйжүүлгийн практикт ашиглагдаж төрөл бүрийн мэс заслын үеийн мэдээгүйжүүлэг, мэс заслын дараах өвдөлт намдаалтыг олон улсын стандарт, удирдамжийн дагуу, эмчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг ханган үзүүлж байна.

Насанд хүрэгч, хүүхдэд хийгдэх мэс засал эмчилгээний үеийн ерөнхий болон бүсчилсэн мэдээгүйжүүлэг, цочмог болон архаг өвдөлт намдаалт, ажилбарын үеийн тайвшруулалтыг эмчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг ханган, орчин үеийн хяналтын болон эмчилгээний зөвлөмж, нотолгоонд тулгуурлан үзүүлдэг.

Шинэ ажлын байр 200+