Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс
Я.Нямтогтох
Гүйцэтгэх захирал
Б.Цолмон
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
А.Саранбаатар
Эмчилгээ эрхэлсэн захирал
И.Бат-Эрдэнэ
Чанар, аюулгүй байдал эрхэлсэн захирал
Б.Амармэнд
Сувилахуйн албаны захирал
Ө.Мөнхзул
Санхүү эрхэлсэн захирал
Д.Энхтуяа
Эмнэлгийн мэргэжилтний албаны дарга
HealthSence - Health Score