Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс
Я.Нямтогтох
Гүйцэтгэх захирал
И.Бат-Эрдэнэ
Чанар, аюулгүй байдал эрхэлсэн захирал
А.Саранбаатар
Эмчилгээ эрхэлсэн захирал
Б.Цолмон
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
Д.Энхтуяа
Эмнэлгийн мэргэжилтний албаны дарга
Д.Өлзийжаргал
Сувилахуй эрхэлсэн орлогч захирал
Д.Очирдаваа
Санхүү эрхэлсэн захирал
Д.Ундрал
Бизнес хөгжлийн албаны дарга
Шинэ ажлын байр 200+