Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Ахмадын дурантай багц эмэгтэй

Үнэ: 1,450,000₮
60 болон түүнээс дээш насны хүмүүст зориулсан ходоод бүдүүн гэдэсний ДУРАНТАЙ болон ДУРАНГҮЙ багц

 Сонголтоор 2 хавдрын маркер
  • Элэгний хавдрын маркер
  • Ходоод гэдэсний хавдрын маркер
  • Нойр булчирхайн хавдрын маркер
  • Өндгөвчний хавдрын маркер
  • Түрүү булчирхайн хавдрын маркер
  • Хөхний хавдрын маркер
  • Ходоодны хавдрын маркер
  • Уушгины хавдрын маркер
ШИНЖИЛГЭЭДУРАНТАЙДУРАНГҮЙ
ЭмэгтэйЭрэгтэйЭмэгтэй Эрэгтэй
Doctor examination, diagnosys, screening
Check up visual acuity
Eye exam (Fundus Photography)
Eye exam (Fundus Tonometry)
Electrocardiography
CHEST PA
Abdomen ultrasound
Abdomen Ultrasound with Prostate
Urine analysis 29 type (first morning urine)--
Helicobacter pylori stool antigen
Occult blood test
Complete blood count
Total bilirubin
SGOT--
SGPT
Pancreatic Amylase
Glucose
Creatinine
Vitamin D
Esophagogastroduodenoscopy
Colonoscopy - Health screening
Sedation for panendoescopy for HS
Total cholesterol
Triglyceride
Calcium (Serum)--
HBsAg--
Anti-HCV--
HbA1C
BMD Hip
BMD L-spine
RF
TSH
Dietition consultation
PRICE1,450,0001,450,000780,000780,000
Бусад багц
Шинэ ажлын байр 200+