Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Жолоочийн эрүүл мэндийн магадлагаа

Үнэ: 68’000₮

Жолоо барихад шаардлагатай эрүүл мэндийн байдлыг үнэлэх шинжилгээ

ШИНЖИЛГЭЭ
Эмнэлгийн магадлагаа
Цусны бүлэг тодорхойолох шинжилгээ
Резус фактор
Захын хараа, ойрын хараа, холын хараа шалгах
Сонсголын бичлэг
БАГЦЫН ҮНЭ57,000₮
Бусад багц

Маркетингийн алба

Хүний нөөцийн алба

Борлуулалтын алба

Зөвхөн байгууллагатай холбоотой мэдээллээр хандана уу!

Худалдан авалтын алба