Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Жолоочийн эрүүл мэндийн магадлагаа

Үнэ: 70’000₮

Жолоо барихад шаардлагатай эрүүл мэндийн байдлыг үнэлэх шинжилгээ

ШИНЖИЛГЭЭ
Шинжилгээний хариу тайлбарлах
Цусны бүлэг тодорхойлох
Резус фактор
Шөнийн хараа шалгах
Захын хараа шалгах
Сонсголын бичлэг
БАГЦЫН ҮНЭ70,000₮
Бусад багц
Шинэ ажлын байр 200+