Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Үндсэн багц эмэгтэй

Үнэ: 810,000₮

25-аас дээш насны эсвэл хөнгөн зовиур илэрсэн аль ч насны хүмүүст энэхүү багц шинжилгээг сонгохыг зөвлөж байна. Мөн энэ багц дээр зовиураас шалтгаалж ЧИГЛЭСЭН багцыг нэмэлтээр сонгож, нарийвчилсан шинжилгээ хийлгэх боломжтой.

ШИНЖИЛГЭЭЭМЭГТЭЙЭРЭГТЭЙ
Doctor examination, diagnosys, screening
Dietition consultation
Body composition Analysis
Vital sign check
Electrocardiography
CHEST PA
Abdomen ultrasound
Abdomen Ultrasound with Prostate
Vaginal smear
Pap smear
Urine analysis 29 type (first morning urine)
Helicobacter pylori stool antigen
Occult blood test
Complete blood count
Total bilirubin
SGOT
SGPT
Pancreatic Amylase
Glucose
Creatinine
Uric Acid
Total cholesterol
HDL cholesterol
LDL cholesterol
Triglyceride
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
RPR
Vitamin D
Calcium (Serum)
RF
PRICE810,000 MNT810,000 MNT
Бусад багц
Шинэ ажлын байр 200+