Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Элэгний багц

Үнэ: 850,000₮

Элэгний чиглэсэн багц шинжилгээ

ШИНЖИЛГЭЭЭЛЭГНИЙ БАГЦ
Дотрын эмчийн үзлэг, зөвлөгөө
Чихрийн шижин (Өлөн үеийн сахар)
Шээсний шинжилгээ
Элэгний үйл ажиллагаа (АСАТ)
Элэгний үйл ажиллагаа (АЛАТ)
Элэгний үйл ажиллагаа (Шүлтлэг фосфатаза)
Элэгний үйл ажиллагаа (Гаммаглутамилтрансфераза)
Элэгний үйл ажиллагаа (Нийт билирубин)
Элэгний үйл ажиллагаа (Шууд билирубин)
Элэгний үйл ажиллагаа (Альбумин)
Бөөрний үйл ажиллагаа (Креатинин)
Элэгний В вирус
Элэгний В вирус
Элэгний В вирус
Элэгний С вирус
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
Цус бүлэгнэлт (Идэвхижүүлсэн тромбопластины хугацаа)
Цус бүлэгнэлт (Протромбины хугацаа)
Цус бүлэгнэлт (Тромбины хугацаа)
Цус бүлэгнэлт (Фибриноген)
Элэгний хавдрын маркер
Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ
Ходоодны дуран
Дурангийн унтуулга
Элэгний үйл ажиллагаа (Нийт уураг)
Бөөрний үйл ажиллагаа (Креатинин)
Өтгөнд хеликобактери үзэх
БАГЦЫН ҮНЭ 850,000
Бусад багц
Шинэ ажлын байр 200+