Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс
Барилгын засалчин
Тасаг: Инженер техникийн алба
Ажлын байрны зорилго, үндсэн үүрэг:

Барилгын жижиг заслууд, тавилга эд хогшлын засвар үйлчилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэх

Тавигдах шаардлага:
  • Багаар ажиллах чадвартай
  • Нийт барилгын хэмжээнд гарч буй эвдрэл гэмтэл, алдаанд шууд удирдлагын зааврын дагуу хариу арга хэмжээ авах,
  • Эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмжүүд, эмнэлгийн бус тавилга болон бусад байгууллагын эд хогшилын ашиглалт, үйл ажиллагаанд шууд удирдлагын заавраар засвар үйлчилгээг зохион байгуулах
  • Байгууллагын эд хөрөнгийн зориулалтын дагуу, зөв зохистой, ариг гамтай эдэлгээнд хяналт тавьж ажиллах
  • Ашиглалтын зардлыг бууруулах тал дээр инженерүүдтэй хамтарч ажиллах
Шинэ ажлын байр 200+