Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ / SERVICE LISTҮнэ /Price
1Эмчийн үзлэг зөвлөгөө Doctor's visit, consultation 65000
2Эмчийн үзлэг зөвлөгөө (3 хүртэлх насны хүүхэд)Doctor's visit, consultation (under 3 years)55000
3Эмчийн үзлэг зөвлөгөө (Ням гараг)Doctor's visit, consultation (on Sunday)65000
4Зөвлөх эмчийн үзлэг зөвлөгөөSenior consultant doctor's consultation (local)75000
5Яаралтай тусламж - Эмчийн үзлэг (том хүн)Emergency - Doctor's visit, consultation (adult)150000
6Яаралтай тусламж - Эмчийн үзлэг (хүүхэд)Emergency - Doctor's visit, consultation (pediatrics)150000
71 ортой өрөө*Single bed room*350000
82 ортой энгийн өрөө*Standard room (2 beds)*200000
9Захиалгат хоол Meals ordered 20000
10Өдрийн эмчилгээ Daycare Room30000
*Өрөөний үнэд өдрийн 3 хоол багтсан*3 meals included in room charge
ЭХ БАРИХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ OBSTETRICS & GYNECOLOGY FEES
1Өөрөөрөө төрөх багц Normal delivery package2400000
2Kесарев хагалгаагаар төрөх багцC-Section delivery package3400000
3Жирэмсний хяналтын багц 1 (11-40 долоо хоногтой)Prenatal package 1 (11-40 weeks)2250000
4Жирэмсний хяналтын багц 2 (20-40 долоо хоногтой)Prenatal package 2 (20-40 weeks)2050000
5Жирэмсний хяналтын багц 3 (28-40 долоо хоногтой)Prenatal package 3 (28-40 weeks)1450000
6Жирэмсний эхо шинжилгээObstretic ultrasound69000
7Жирэмсний дэлгэрэнгүй эхо шинжилгээObstetric detailed ultrasound80000
8Ургийн 2-лосон тест (free β-hCG, PAPP-A)Fetal double test (free β-hCG, PAPP-A)184000
9Ургийн 3-ласан тест (AFP, β-hCG, unconjugated E3)Fetal triple test (AFP, β-hCG, unconjugated E3)113000
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН БАГЦ /HEALTH SCREENING PACKAGE FEES
1Олуулаа багцOrganizational package198000
2Энгийн багц 1 Basic package 1370000
3Энгийн багц 2Basic package 2680000
4Үндсэн багц (эмэгтэй)Standard package for women810000
5Үндсэн багц (эрэгтэй)Standard package for men 810000
6Сонгодог багц (эмэгтэй)Classic package for women1198000
7Сонгодог багц (эрэгтэй)Classic package for women1198000
8Тусгай багц (эмэгтэй)Special package for women2400000
9Тусгай багц (эрэгтэй) Special package for men 2400000
10Бүрэн багц (эмэгтэй)Comprehensive package for women 3800000
11Бүрэн багц (эрэгтэй)Comprehensive package for men 3800000
12Эмэгтэйчүүдийн багц (40 хүртэлх насны)Gynecology package (under 40 years)670000
13Эмэгтэйчүүдийн багц (40 дээш насны)Gynecology package (40 years and above)990000
14Хөхний багцBreast package89000
15Зүрх судасны багц 1Cardiovascular package 1490000
16Зүрх судасны багц 2Cardiovascular package 21480000
17Тархины харвалт, зүрхний шигдээсээс сэргийлэх багц Stroke and heart attack prevention package1600000
18Хоол боловсруулах эрхтний бүрэн багц 2021Gastrointestinal package1000000
19Хоол боловсруулах эрхтний энгийн багц 2021Gastrointestinal package650000
20Хоол боловсруулах замын хавдар илрүүлэх багц 2021Gastrointestinal package930000
21Бөөрний багцRenal package488000
22Элэгний багцHepatic package688000
23Харшлын багцAllergy package175000
24Хавдрын цогц багц (эмэгтэй)Comprehensive cancer package for women1150000
25Хавдрын цогц багц (эрэгтэй)Comprehensive cancer package for men950000
26Хавдрын эрт илрүүлгийн багц (эмэгтэй)Early cancer risk package for women450000
27Хавдрын эрт илрүүлгийн багц (эрэгтэй)Early cancer risk package for men270000
28Амьсгалын замын эрхтний хавдрын багцLung cancer package390000
29Хоол боловсруулах эрхтний хавдрын багцGastric cancer package 420000
30Бассейны шинжилгээ (эмэгтэй)Swimming pool medical test for women47000
31Бассейны шинжилгээ (эрэгтэй)Swimming pool medical test for men29000
32Бассейны шинжилгээ (хүүхэд)Swimming pool medical test for kids10000
33Цэцэрлэгийн магадлагааMedical conclusion for kindergarten25000
34Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн багц (2-5)Kindergarden age package (2-5 years old)530000
35Сургуулийн насны хүүхдийн багц (6-12)School age package (6-12 years old)650000
36Өсвөр насны хүүхдийн багц (13-16)Teenagers package (13-16 years old)670000
37Таргалалттай хүүхдийн багц (2-4 нас)Childhood obesity package (2-4 years old)250000
38Таргалалттай хүүхдийн багц (5-9 нас)Childhood obesity package (5-9 years old)380000
39Бэлгийн бойжилтын багц (10-16 нас)Puberty diagnosing package (10-16 years old)430000
40Хүүхдийн хяналтын багцKids health package199000
41Зуслангийн багц(15-с доош)Зуслангийн багц 15-с доош65000
42Зуслангийн багц(16-с дээш)Зуслангийн багц 16-с дээш100000
41Ахмадын багц (дурангүй)Elders package698000
42Ахмадын багц (дурантай)Elders package (with endoscopy)1098000
ФУНКЦИОНАЛ АЖИЛБАРЫН ҮНЭ /FUNCTIONAL SERVICE FEES
1Уушгины үйл ажиллагааны тест Pulmonary function test FVC31000
2Сэрүүн үеийн тархины цахилгаан бичлэг Nervous system function test (waking EEG)55000
3Зүрхний цахилгаан бичлэг Electrocardiography (ECG or EKG)23000
4Ачаалалтай зүрхний бичлэгTreadmill ECG79000
524 цагийн холтер24 hour holter monitoring79000
6Сонсгол шалгах Pure Tone Audiometry15000
7Нүдний хараа шалгахCheck up visual acuity15000
8Нүдний уг дурандахEye exam (Fundus Photography)21000
9Өнгөний хараа шалгахColor Vision Test8000
10Нүдний даралт хэмжих Eye exam (Fundus Tonometry)6000
11Харшлын сорил (54үзүүлэлт)Allergy panel 54 types184000
12Харшлын сорил (1 панел- 20 үзүүлэлт)Allergy test 127000
ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ /LABORATORY TEST FEES
1Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Complete blood count 26000
2Цусны бүлэг, резус тодорхойлох Blood group cell type, Rh16000
4Шээсний ерөнхий шинжилгээ 29 үзүүлэлтUrine analysis (29 types)17000
5Цусны бүлэгнэлт (APTT, PT, TT, Fibrinogen)Coagulation study (APTT, PT,TT,Fibrinogen)59000
6Элэг, цөсний үйл ажиллагаа
(АСАТ, АЛАТ, LDH, Нийт уураг, Альбумин, Нийт билирубин, Шууд билирубин, Alk.P , GGT)
Liver and biliary function
(SGOT, SGPT, LDH, total protein, albumin, total bilirubin, direct bilirubin, alkaline phospatase, GGT)
82000
7Нойр булчирхай (p-amylase, lipase, α-amylase)Pancreas profile (p-amylase, lipase, α-amylase)59000
8Өөх тосны солилцоо (T.Chol, TG, HDL, LDL)Lipid function test (T.Chol, TG, HDL, LDL)77000
9Бөөрний үйл ажиллагаа
(шээс/шинж, креатинин, BUN)
Kidney function
(urine analysis, creatinine, urea)
34000
10Чихрийн шижин илрүүлэх (Glucose, Hba1C)Diabetes screening (Glucose, Hba1C)42000
11Үе мөч (RF, CRP, uric acid, ASO)Rheumatoid arthritis test (RF, CRP, uric acid, ASO)115000
12Электролит (Na, K, Cl)Electrolit test (Na, K, Cl)69000
13Эрдэс (phospate, calcium, magnium)Minerals (phospate, calcium, magnium)34000
14Цус багадалт илрүүлэх
(CBC, iron, UIBC, ferritin, transferrin, vitamin B12, folate)
Anemia test
(CBC, iron, UIBC, ferritin, transferrin, vitamin B12, folate)
114000
15Ясны бодисын солилцоо
(vitamin D, Alk.P, PTH, Ca, Phos)
Bone metabolism test
(vitamin D, Alk.P, PTH, Ca, Phos)
179000
16Зүрхний үйл ажиллагаа
(Troponin T, Troponin I, CKL, CK-MB, Myoglobin)
Cardiac profile
(Troponin T, Troponin I, CKL, CK-MB, Myoglobin)
244000
17Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа
(free T3, free T4, TSH, anti-TPO)
Thyriod function test
(free T3, free T4, TSH, anti-TPO)
170000
18Эмэгтэйчүүдийн гормоны шинжилгээ (progesterone, LH, FSH, prolactin, testosterone, estradiol E2)Hormone test (progesterone, LH, FSH, prolactin, testosterone, estradiol E2)204000
19Элэгний хавдрын маркер (AFP)Liver cancer marker (AFP)42000
20Ходоод гэдэсний хавдрын маркер (CEA) Colon cancer marker (CEA) 53000
21Нойр булчирхайн хавдрын маркер (CA19-9)Pancreas cancer marker (CA 19-9)57000
22Ходоодын хавдрын маркер (CA 72-4)Gastric cancer marker (CA 72-4)61000
23Өндгөвчний хавдрын маркер (СА 125)Ovarian cancer marker (CA 125)61000
24Хөхний хавдрын маркер (СА15-3)Breast cancer marker (CA 15-3)54000
25Түрүү булчирхайн хавдрын маркер (total –PSA)Prostate cancer marker (total PSA)49000
25Уушигны хавдрын маркер (cyfra-21-1)Lung cancer marker (cyfra-21-1)87000
26TORCH халдвар
(Rubella IgG, Rubella IgM, CMV IgM, CMV IgG, HSV 1 IgG, HSV 2 IgG, Toxoplasma Ig M, Toxoplasma Ig G)
TORCH tests
(Rubella IgG, Rubella IgM, CMV IgM, CMV IgG, HSV 1 IgG, HSV 2 IgG, Toxoplasma Ig M, Toxoplasma Ig G)
425000
27Элэгний вирусын шинжилгээ
(Anti-HBs, anti-HDV Ig M)
Liver virus
(Anti-HBs, anti-HDV Ig M)
75100
28Элэгний В вирус (HBsAg)Liver virus (HBsAg)34000
29Элэгний В вирусын дархлаа (Anti-HBs)Liver virus antibody (Anti-HBs)31000
30Элэгний С вирус (anti-HCV)Liver virus (anti-HCV)47000
31Тэмбүү (Syphilis)Syphillis 62000
32Тэмбүү (RPR, TPHA)RPR12000
33Тэмбүү (RPR, TPHA)TPHA21000
34Хүний хөхөнцөрийн вирус (HPV 16/18) HPV 16/1867700
35ДОХ-ын шинжилгээHIV 41000
36Өтгөнд шимэгч илрүүлэх шинжилгээ Stool exam (Stool ova)13000
37Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ Stool exam (Occult blood)12000
38Өтгөнд хеликобактерийн антиген илрүүлэхStool exam (H.pylori Ag)34000
39Хеликобактери амьсгалаар илрүүлэх шинжилгээUrea breath test (H.pylori)76000
40Үтрээний наалдцын шинжилгээ Vaginal smear 21000
41Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ Pap smear 45000
ДҮРС ОНОШИЛГООНЫ ТАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ / RADIOLOGY DEPARTMENT SERVICE FEES
1Цээжний рентген зураг /эгц байрлал/Chest X-ray /PA/45000
2Нурууны ясны зураг эгц хажуу /C,T,L сонгох/C,T,L spine AP+LAT /choose one/72000
3Хөхний рентген зурагMammography 70000
4Ясны сийрэгжилт тодорхойлох /1 байрлал/Osteoporosis screening, Bone density test48000
5Хэвлийн хөндийн ЭХО Abdoman Ultrasound 69000
6Хөхний ЭХО Breast Ultrasound78000
7Бамбай булчирхайн ЭХО Thyroid Ultrasound69000
8Эмэгтэйчүүдийн ЭХОGynecology Ultrasound69000
9Судасны ЭХО Vascular Doppler 69000
10Зөөлөн эдийн ЭХО Other /LN, neck, soft tissue, adrenal, appendix, testis/60000
11Зүрхний ЭХО Echocardiography /adult/ 79000
12Хүүхдийн Зүрхний ЭХО Echocardiography /pediatric/ 69000
20Тархины компьютерт томографи (тодосгогчгүй)Brain CT without contrast 330000
21Тархины компьютерт томографи (тодосгогчтой)Brain CT with contrast 500000
22Зүрхний титэм судасны КТ +Титэм судасны шохойжилтCalcium score+Coronary CTA 850000
23Цээжний хөндийн КТ (тодосгогчгүй)Chest CT without contrast 330000
24Цээжний хөндийн КТ (тодосгогчтой)Chest CT with contrast 500000
25Хэвлийн хөндийн КТ (тодосгогчгүй)Abdomen CT without contrast 330000
26Хэвлийн хөндийн КТ (тодосгогчтой)Abdomen CT with contrast 500000
27Хүзүүний КТ (тодосгогчгүй)Neck CT without contrast330000
28Хүзүүний КТ (тодосгогчтой)Neck CT with contrast500000
29ЭХО хяналттай элэгний хавдрыг түлэх эмчилгээ
(эм хэрэгслийн үнэ ороогүй, зөвхөн эмчилгээ орсон)
Sono guided RFA /Liver
(procedure only ,consumables not included)
1500000
30ЭХО хяналттай бамбай булчирхайн зангилааг түлэх эмчилгээ
(эм хэрэгслийн үнэ ороогүй, зөвхөн эмчилгээ орсон)
Sono guided RFA /Thyroid
(procedure only ,consumables not included)
1500000
31ЭХО хяналттай хийгдэх түлэх эмчилгээ, бусад
(эм хэрэгслийн үнэ ороогүй, зөвхөн эмчилгээ орсон)
Sono guided RFA /Other
(procedure only ,consumables not included)
800000
32Тархины MRI, MRA (тодосгогчтой)Brain MRI, MRA with contrast 650000
33Тархины MRI, MRA (тодосгогчгүй)Brain MRI, MRA without contrast 480000
34Өнчин тархины MRI (тодосгогчтой)Pituitary MRI with contrast650000
35Нурууны хэсэгчилсэн MRI (тодосгогчгүй)T, C, L-spine MRI without contrast 450000
36Нурууны хэсэгчилсэн MRI (тодосгогчтой)T, C, L-spine MRI with contrast 650000
37Нурууны бүтэн MRI (тодосгогчгүй)Whole spine MRI without contrast 780000
38Нурууны бүтэн MRI (тодосгогчтой)Whole spine MRI with contrast 980000
39Үе мөч, зөөлөн эдийн MRI (тодосгогчгүй)MRI without contrast (Shoulder, Elbow, Wrist,Hand, Hip, Knee, Ankle, Foot)450000
40Зүрхний MRI (тодосгогчтой)Heart MRI with contrast 750000
41Элэг,Цөсний замын MRI, MRCP (тодосгогчтой)MRCP (cholangiography) with contrast650000
42Элэг,Цөсний замын MRI, MRCP (тодосгогчгүй)MRCP (cholangiography) without contrast450000
43Элэгний MRI (тодосгогчтой)Liver MRI CE with contrast1100000
ДУРАНГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ / ENDOSCOPY DEPARTMENT SERVICE FEES
1Ходоодны дуран Gastroscopy 180000
2Бүдүүн шулуун гэдэсний дуран Colonoscopy 200000
3Хүүхдийн ходоодны дуран Pediatric Gastroscopy 150000
4Хүүхдийн бүдүүн гэдэсний дуран Pediatric Colonoscopy 180000
5Дурангийн унтуулга (ходоод)Sedation Endoscopy (gastroscopy)130000
6Дурангийн унтуулга (бүдүүн гэдэс)Sedation Endoscopy (colonoscopy)150000
7Дурангийн унтуулга (ходоод, бүдүүн гэдэс зэрэг)Sedation Endoscopy (panendoescopy)224000
Шинэ ажлын байр 200+