Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Төмөрийн Солонго
АУ-ны магистр, Мэдээгүйжүүлгийн тэргүүлэх зэргийн эмч

2004 Хүний их эмч, ЭМШУИС
2006 Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний эмч, ЭМШУИС
2010 Мэргэшил дээшлүүлэх сургалт, БНСУ
2010 Мэргэшил дээшлүүлэх сургалт, Австри
2016 Анагаах ухааны магистр, АШУҮИС
2018 Хүүхдийн мэдээгүйжүүлгийн эмч, АШУҮИС

20 жил
Мэдээгүйжүүлэг
Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг
Өвдөлт намдаалт
Төрөлтийн өвдөлт намдаалт
Шинэ ажлын байр 200+