Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Төмөрийн Баатарцогт
Төмөрийн Баатарцогт
Клиникийн профессор, АУ-ны магистр, Эх барих, эмэгтэйчүүдийн ахлах зэргийн эмч

Боловсрол

• 1995 Хүний их эмч, АУИС
• 2004 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн мэргэшил олгох
• 2009 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн чанд авиан оношилгооны сургалт

Ажлын туршлага

30 жил

Үзлэгийн чиглэл

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
Шинэ ажлын байр 200+