Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Цэрэнчимэдийн Сарантуяа
АУ-ны доктор, Дэд профессор, Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмч

• 1992 Хүний их эмч, АУДэС
• 1994 Дотрын эмчийн мэргэшил олгох, МДИ, АУС
• 1996 Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмчийн мэргэшил олгох, ОХУ
• 2005 Эмчилгээний хоол зүйчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, НЭМТ
• 2006 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Япон
• 2006 АУ-н доктор
• 2011 Хоол боловсруулах эрхтэн судлал ба дурангийн эмчийн курс, Тайвань
• 2012 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, БНСУ
• 2012 Дэд професор
• 2017 Хөнгөвчлөх эмчилгээний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, ЭМШУИС

32 жил
Хоол боловсруулах эмгэгийн үеийн оношилгоо, эмчилгээ
Хоол боловсруулах замын дуран
Элэгний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
Дотрын хөнгөвчлөх эмчилгээ
Шинэ ажлын байр 200+