Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Сүхбатын Хулан
Нярайн эмч, Хүүхдийн ахлах зэргийн эмч

2008 Хүний их эмч, ЭМШУИС
2011 Хүүхдийн эмчийн мэргэшил олгох
2012 Нярайн эмчийн мэргэшил олгох
2013 Нярайн эрчимт эмчилгээний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, БНСУ
2014 Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн сургагч багш 2015 Америкийн зүрхний нийгэмлэгийн Хүүхдийн амилуулах суурь тусламж, Зүрх судасны сэхээн амьдруулах лавшруулсан тусламж сургалт 2017 Америкийн Хүүхдийн Академийн Нярайн сэхээн амьдруулах сургалт. АНУ
2018 Нярайн мэргэжил дээшлүүлэх ОУ-ын сургалт, Австри
2020 Сиднейн Их Сургуулийн Хүүхдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
2023 Эмнэлзүйн харшил судлалын эмчийн мэргэшил олгох

16 жил
Хүүхэд, нярай, эмгэг нярайн үзлэг зөвлөгөө, оношилгоо, эмчилгээ
Шинэ ажлын байр 200+