Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Сурмаажавын Хулан
Мэдээгүйжүүлгийн эмч

2016 Хүний их эмч, Ач АУИС
2023 Мэдээгүйжүүлгийн эмч

8 жил
Мэдээгүйжүүлэг
Төрөлтийн өвдөлт намдаалт
Шинэ ажлын байр 200+