Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Нямдоржийн Цэвэлмаа
Мэдээгүйжүүлгийн эмч

•2019 Хүний их эмч, АШУҮИС
•2022 Мэдээгүйжүүлгийн эмч, АШУҮИС

4 жил
Мэдээгүйжүүлэг
Төрөлтийн өвдөлт намдаалт
Шинэ ажлын байр 200+