Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Наранхүүгийн Батсайхан
Клиникийн профессор, Мэс заслын тэргүүлэх зэргийн эмч

• 1996 Хүний их эмч, АУИС
• 1997 Мэс заслын эмчийн мэргэшил олгох
• 2004 Дурангийн мэс заслын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
• 2005 бүдүүн, Шулуун гэдэсний мэс засал, БНСУ
• 2007 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Асан эмнэлэг, БНСУ
• 2012 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Анам эмнэлэг, БНСУ
• 2013 Хавдрын мэс заслын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, ХСҮТ
• 2019 Клиникийн професор

28 жил
Хэвлийн дурангийн мэс засал: мухар олгой авах, цөсний хүүдий авах, цөсний сувгийн чулуу авах, өрцний ивэрхийн болон ходоод-улаан хоолойны сөөргөөний мэс засал, хэвлийн дурангийн оношилгоо
Элэг-цөс-нойр булчирхайн мэс засал: Цөсний хүүдий авах, цөсний ерөнхий цоргын чулуу авах, цөсний замын нөхөн сэргээх мэс засал, элэгний бэтэг авах, элэгний уйланхай авах
Хэвлийн яаралтай мэс засал: Цөсний хүүдий авах, цөсний ерөнхий цоргонд хийгдэх мэс ажилбар, мухар олгой авах, хэвлийн гялтангийн түгээмэл үрэвсэл, гэдэсний түгжрэл, хавчигдсан ивэрхий, хэвлийн болон бусад буглаануудыг нээх
Ивэрхий засах мэс засал: Цавины, хүйсний, хагалгааны дараах
Проктологи: шамбарам, мундас, хошногоны цууралт
Хүүхдийн мэс засал: мухар олгой, ивэрхий, шамраа тайрах
Шинэ ажлын байр 200+