Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Намхайнямбуугийн Хэрлэнчимэг
Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тасгийн эрхлэгч, НЭМ-ийн магистр, Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлаач эмч

2001 Хүний их эмч, АУИС
2003 Халдвартын нарийн мэргэжлийн эмчийн курс, ХӨСҮТ,
2005 оноос НЭММНийгэмлэгийн гишүүн,
2007 Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр, АУИС,
2013 Чих хамар хоолой судлаач эмчийн нарийн мэргэжлийн сургалт, ЭМШУИС,
2014 “Сонсгол судлаач” эмчийн төрөлжсөн мэргэжлийн сургалт, ЭМШУИС,
2015 “Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлаач” эмчийн нарийн мэргэжлийн сургалт, ЭМШУИС,
2016 НЭМС -ийн докторант, ЭМШУИС,
2019 Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуйн холбооны гишүүн,
2023 Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тасгийн эрхлэгч, Интермед эмнэлэг

23 жил
Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үзлэг,
Ажил мэргэжлийн тохироо,
Мэргэжлээс шалтгаалах ба ердийн өвчний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын үнэлгээ,
Осол гэмтлийн дараах үнэлгээ,
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эрт илрүүлэг,
Эрүүл мэндийн босго үзүүлэлт,
Байгууллага хувь ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг зөвлөгөө,
Хэвийн, хэвийн бус нөхцөлийн ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө, нэмэлт үзлэг
Хөдөлмөр зохион байгуулалт
Мэргэжлээс шалтгаалах сонсгол судлал, хөдөлмөр зохицуулалт
Шинэ ажлын байр 200+