Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Нацагдоржийн Батгомбо
Мэдээгүйжүүлэг, хагалгааны нэгдсэн тасгийн эрхлэгч, Мэдээгүйжүүлгийн тэргүүлэх зэргийн эмч

• 2004 – Хүний их эмч
• 2006 – Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэжил олгох сургалт
• 2009-2010 – Дэлхийн мэдээгүйжүүлгийн эмч нарын холбооны Мэдээгүйжүүлгийн сургалт, Бангкок, Тайланд
• Америкийн зүрхний нийгэмлэгийн Амилуулах суурь тусламж, Зүрх судасны лавшруулсан сэхээн амьдруулалт сургалтанд хамрагдсан

20 жил
Эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг, өвдөлт намдаалт, төрөлтийн өвдөлт намдаалт
Шинэ ажлын байр 200+