Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Мөнхбаатарын Цэрэндолгор
АУ-ны магистр, Сэргээн засах эмчилгээний ахлах зэргийн эмч

• 2003 Уламжлалт эмчилгээний их эмч, ЭМШУИС
• 2010 Сэргээн засах эмчилгээний мэргэшил олгох, ЭМШУИС-МДИ
• 2016 Клиникийн курс, Хятад
• 2016 Сургалтын курс, Өмнөд Солонгос
• 2017 Яс булчигийн тогтолцооны хэт авийн шинжилгээ
• 2017 Нуруу нугасны гэмтлийн үеийн сэргээн засалт
• 2017 АУ-ны магистр, АШУҮИС

21 жил
Сэргээн засах эмчилгээ
Физик эмчилгээ
Хөдөлгөөн засал
Шинэ ажлын байр 200+