Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Мөнхбаатарын Цацрал
АУ-ны магистр, Хүүхдийн зүрх судасны эмч

• 2014 Хүний их эмч, АШУҮИС
• 2016 Хүүхдийн эмчийн мэргэшил олгох, ЭХЭМҮТ
• 2021 Хүүхдийн зүрхний эмчийн мэргэшил олгох, ЭХЭМҮТ
• 2021 Хүүхэд судлалын хөтөлбөр, Сиднейн их сургууль онлайн сургалт
• 2021 Анагаах Ухааны Магистр, АШУҮИС
• 2022 Хүүхдийн зүрхний хэт авиан мэргэжил дээшлүүлэх, ЭХЭМҮТ

10 жил
• Хүүхдийн үзлэг зөвлөгөө, оношилгоо, эмчилгээ
• Хүүхдийн зүрх судлал
Шинэ ажлын байр 200+