Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Магваны Дэмбэрэл
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлаач эмч

2021 Хүний их эмч АШУҮИС 2023 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлалын эмчийн мэргэшил олгох, АШУҮИС

3 жил
Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үзлэг,
Ажил мэргэжлийн тохироо,
Мэргэжлээс шалтгаалах ба ердийн өвчний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын үнэлгээ,
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эрт илрүүлэг,
Эрүүл мэндийн босго үзүүлэлт,
Байгууллага хувь ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг зөвлөгөө,
Хэвийн, хэвийн бус нөхцөлийн ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө, нэмэлт үзлэг
Хөдөлмөр зохион байгуулалт
Шинэ ажлын байр 200+