Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Ганбатын Гэрэлтуяа
ЧХХ, Толгой, хүзүүний мэс заслын эмч

Боловсрол

• 2011 Хүний их эмч, Ач АУИС
• 2015 Чих хамар хоолойн эмчийн мэргэшил олгох, ЭМШУИС
• 2016 Хүүхдийн ЧХХ өвчин сургалт, Австри
• 2018 Толгой, хүзүүний мэс заслын эмчийн мэргэшил олгох

Ажлын туршлага

9 жил

Үзлэгийн чиглэл

Чих хамар хоолойн эмгэг
Хүзүү, толгойн эмгэг