Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Эрэндэрэгийн Мөнхтуяа
Эрэндэрэгийн Мөнхтуяа
АУ-ны магистр, Эмнэлзүйн эмгэг судлалын Тэргүүлэх зэргийн эмч, Нян судлаач эмч

Боловсрол

2001 Хүний их эмч, АУИС
2004 Лабораторийн эмчийн мэргэшил олгох сургалт, УКТЭ
2008 Нян судлаач эмчийн мэргэшил олгох сургалт, ЭМШУИС
2012 Нян судлаач эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, ЭМШУИС
2013 Анагаах ухааны магистр, ЭМШУИС
2017 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Heinrich-Heine-ийн их сургууль, Dusseldorf, ХБНГУ

Ажлын туршлага

23 жил

Үзлэгийн чиглэл

Нян судлал
Шинэ ажлын байр 200+