Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Доржийн Сумъяа
АУ-ны магистр, Лабораторийн эмч

• 1995 Хүний их эмч, АУИС
• 1997 Бөөрний эмчийн мэргэшил олгох
• 1997 АУ-ны магистр, АУИС
• 2000 Лабораторийн эмчийн мэргэшил олгох

29 жил
Шинэ ажлын байр 200+