Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Данаажавын Эрдэнэцэцэг
Эх барих эмэгтэйчүүдийн тасгийн нярайн багийн ахлагч, АУ-ны магистр, Нярайн эмч, Хүүхдийн ахлах зэргийн эмч

• 1998 Хүний их эмч, АУИС
• 2003 Хүүхдийн эмчийн мэргэшил олгох
• 2005 Үндэсний сургагч багш, ХӨЦМ
• 2007 Нярайн эмчийн мэргэшил олгох
• 2014 Хүүхдийн халдварт өвчнөөр мэргэшил дээшүүлэх сургалт, Санкт-Петербургийн Академи, ОХУ
• 2016 Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн сургагч багш
• 2017 Нярайн сэхээн амьдруулах сургалт, Япон
• 2017 АУ-ны магистр

26 жил
Хүүхэд, нярай, эмгэг нярайн үзлэг зөвлөгөө, оношилгоо, эмчилгээ
Шинэ ажлын байр 200+