Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Бямбаагийн Цэдэнхорол
МУ-ын хүний гавъяат эмч, Клиникийн профессор, Эх барих, эмэгтэйчүүдийн зөвлөх зэргийн эмч

• 1986 Хүний их эмч, АУДС
• 1986 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмчийн мэргэшил олгох
• 1990 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр клиник ординатур, Иркутцкийн Анагаах ухааны их сургууль, ОХУ
• 1998 АУ-ны магистр
• 2004 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн чанд авиан оношилгооны сургалт
• 2012 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Perinatology Center, ОХУ

38 жил
Эх барих, эмэгтэйчүүдийн үзлэг, зөвлөгөө
Шинэ ажлын байр 200+