Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Билэгтбаатарын Дөлгөөн
Нүүр ам судлалын эмч

• 2014 Хүний их эмч, Ач АУДС

Шинэ ажлын байр 200+