Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Баянзулын Туул
Клиникийн профессор, Дотрын тэргүүлэх зэргийн эмч, Зүрх судасны эмч

• 1985 Хүний их эмч, АУДС
• 1991 Дотрын эмчийн мэргэшил олгох
• 1988 Зүрх судасны эмчийн мэргэшил олгох
• 2006 Зүрхний хэт авиан оношилгооны сургалт
• 1994, 2009, 2013 Богино хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Турк, Люксембург, Словак, БНСУ

39 жил
Зүрx, судасны эмгэгийн үеийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
Зүрxний xэт авиан шинжилгээ
Шинэ ажлын байр 200+