Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Батмагнайн Анударь
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлаач эмч

2015 Xүний их эмч, Бээжингийн Их Сургууль, БНХАУ
2018 Мэс заслын эмчийн мэргэшил олгох, АШУҮИС
2020 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлалын эмчийн мэргэшил олгох, АШУҮИС
2020 Яаралтай тусламжийн эмчийн мэргэшил олгох, ЭМХТ
2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх сургалт, OSHMI
2024 Анагаах ухааны магистрант, АШУҮИС

9 жил
Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үзлэг,
Ажил мэргэжлийн тохироо,
Мэргэжлээс шалтгаалах ба ердийн өвчний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын үнэлгээ,
Осол гэмтлийн дараах үнэлгээ,
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эрт илрүүлэг,
Эрүүл мэндийн босго үзүүлэлт,
Байгууллага хувь ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг зөвлөгөө,
Хэвийн, хэвийн бус нөхцөлийн ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө, нэмэлт үзлэг
Хөдөлмөр зохион байгуулалт
Шинэ ажлын байр 200+