Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Батбаярын Ундармаа
Лабораторийн эмч, Биологийн ухааны магистр

2013 Хүний их эмч, Ач АУИС
2017 Эмнэлзүйн эмгэг судлаач эмчийн мэргэшил олгох, АШУҮИС
2018 Эмнэлзүйн микробиологийн мэргэшил олгох, АШУҮИС
2020 Биологийн ухааны магистр, Сегедийн их сургууль, Унгар

11 жил
Эмнэлзүйн эмгэг судлал
Шинэ ажлын байр 200+