Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Алтангэрэлийн Дэлгэрмөрөн
Лабораторийн тасгийн эрхлэгч, Эмнэлзүйн эмгэг судлалын зөвлөх зэргийн эмч, АУ-ны магистр

• 1999 Хүний их эмч, АУИС
• 2005 Лабораторийн эмчийн мэргэшил олгох
• 2007 Эс судлаач эмч
• 2013 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Анам эмнэлэг, БНСУ
• 2017 АУ-ны магистр, АУИС

25 жил
Эмнэлзүйн эмгэг судлал
Шинэ ажлын байр 200+