Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Адьяадоржийн Саранбаатар
Эмчилгээ эрхэлсэн захирал, Мэдээгүйжүүлгийн тэргүүлэх зэргийн эмч

• 1998 Хүний их эмч, АУИС
• 2002 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэшил олгох
• 2009 Зүрх судасны эмчийн мэргэшил олгох
• 2012 Зүрхний чанд авиан оношилгооны сургалт
• 2013 Зүрхний эрчимт эмчилгээний сургалт, Тайвань
• 2013 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Солонгосын их сургуулийн эмнэлэг, БНСУ
• Америкийн зүрхний нийгэмлэгийн Амилуулах суурь тусламж, Зүрх судасны сэхээн амьдруулах лавшруулсан тусламжийн сургагч багш

26 жил
Эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг, яаралтай тусламж
Орны дэргэдэх хэт авиан шинжилгээ
Шинэ ажлын байр 200+