Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

CD АШИГЛАХ ЗААВАР
Нийтэлсэн огноо: 2022-06-28

SYNGO FAST VIEW
CD-г уншигчид хийсний дараа Run autorun.exe
эсвэл Open folder гэсэн 2 сонголт гарч ирнэ.

Run autorun.exe >> Syngo fast View >> fast View browser >>
Сонирхсон цуврал зураг дээр 2 дарна >> Өөр зургууд харах бол
дэлгэцийн баруун талын Patient brower-с сонгоно

Хэрэв RUN autorun.exe гарч ирэхгүй эсвэл ажиллахгүй бол
My Computer >> DVD RW Drive >> Syngo-FV >> Урдаа хар тэмдэгтэй
Syngo_FV Application >> Цааш дээрхтэй адил

INFINITT PACS VIEW
CD-г уншигчид хийсний дараа Run autorun.exe эсвэл Open folder гэсэн
2 сонголт гарч ирнэ.

Run autorun.exe >> Yes >> Infinitt >> All чагтална >> DICOM >> Run >> Run >>
Зөвхөн сонирхсон шинжилгээг дарж үзэж болно
эсвэл бүх шинжилгээг үзэх бол бүгдийг нь
Shift идэвхжүүлэх >> View study

Хэрэв Run Autorun.exe гарч ирэхгүй эсвэл
ажиллахгүй бол My Computer >>
DVD RW Drive >> CD viewer >>
Урдаа цэнхэр тэмдэгтэй CD viewer
>> Цааш дээрхтэй адил

Бусад мэдээ
Ярилцлага
Видео & Подкаст
Шинэ ажлын байр 200+