Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Интермед эмнэлгийн “Лоялти хөтөлбөр”
Нийтэлсэн огноо: 2021-11-29

ИНТЕРМЕД ЭМНЭЛГИЙН

ЛОЯЛТИ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн нөхцөл

Хувь хүн:

  • Интермед эмнэлгээс тусламж үйлчилгээ авч 5 сая болон түүнээс дээш төгрөг төлсөн;
  • Интермед эмнэлэгт төрсөн эх ; (Төрөлтийн багцанд хөнгөлөлт эдлэнэ)
  • Интермед эмнэлэгт төрсөн хүүхэд; (Төрсөн цагаас 3 нас хүртэлх)

Хувь хүнд хөнгөлөлтийн хэмжээ:

Хувь хүний төлсөн төлбөрийн хэмжээ Хөнгөлөлт
5-10 сая төгрөг 3%
10-15 сая төгрөг 5%
15-20 сая төгрөг 6%
20-30 сая төгрөг 7%
30-40 сая төгрөг 8%
40-50 сая төгрөг 9%
50 саяас дээш төгрөг 10%

Гэр бүл: (эхнэр/нөхөр, 0-18 насны хүүхэд)

  • Гэр бүлд: Эхнэр, нөхөр 0-18 насны хүүхэд хамаарах бөгөөд эмнэлгийн бүртгэлийн системд (HIS) бүртгэлтэй байна.
  • Гэр бүлийн гишүүн тус бүрийн төлбөрийн нийлбэр 15 сая хүрэхэд тухайн гэр бүлийг лоялти хөтөлбөрт хамруулж , гишүүн тус бүрийг лоялти хөтөлбөрт хамруулна;

Гэр бүлд хөнгөлөлтийн хэмжээ;

Гэр бүлийн гишүүдийн нийт төлсөн төлбөрийн хэмжээ Хөнгөлөлт
15 сая төгрөг 3%
15-20 сая төгрөг 6%
20-30 сая төгрөг 7%
30-40 сая төгрөг 8%
40-50 сая төгрөг 9%
50 саяас дээш төгрөг 10%
  • Интермед эмнэлэгт төрсөн хүүхэд 3 нас хүртэлх хугацаанд доорх зааснаас бусад үйлчилгээнд 10%-ийн хөнгөлөлтөнд хамрагдана.
    • Вакцин
    • Ковид 19-тэй холбоотой оношлогоо, шинжилгээ

Интермед эмнэлэгт төрсөн эх давтан төрөх тохиолдолд төрөлтийн багцанд дараах хөнгөлөлтөнд хамрагдана.

Төрөлтийн давтамж Хөнгөлөлт
2 дахь төрөлт 20%
3 дахь төрөлт 30%
4 дэх төрөлт 40%
5 дахь болон түүнээс дээш төрөлт 50%
Бусад мэдээ
Ярилцлага
Видео & Подкаст
Шинэ ажлын байр 200+