БҮРЭН БАГЦ


БҮРЭН БАГЦ

ШИНЖИЛГЭЭ

ЭМЭГТЭЙ

ЭРЭГТЭЙ

Эмчийн үзлэг зөвлөгөө

Хоол шим тэжээлийн зөвлөгөө

Даралт, пульс, халуун үзэх

Биеийн бүтэц тогтолцооны шинжилгээ

Нүд (Хараа шалгах, уг дурандах, даралт хэмжих, өнгөний хараа шалгах)

Сонсгол шалгах

Зүрхний цахилгаан бичлэг

Цээжний рентген зураг

Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ

Түрүү булчирхайн хэт авиан шинжилгээ

-

Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ

Шээсний шинжилгээ (25 үзүүлэлтээр)

Өтгөнд хеликобактери үзэх

Өтгөнд далд цус илрүүлэх

Элэгний үйл ажиллагаа (АСАТ, АЛАТ, Нийт уураг, Нийт билирубин)

Элэгний үйл ажиллагаа (Шууд билирубин, Альбумин, Шүлтлэг фосфатаза, GGT, Нойр булчирхай Липаза)

Элэгний B вирус

Элэгний B вирусын дархлаа

Элэгний C вирус

Нойр булчирхай Амилаза

Чихрийн шижин илрүүлэх (Өлөн үеийн сахар)

Бөөрний үйл ажиллагаа (Креатинин, Шээсний хүчил, Мочевин)

Өөх тосны солилцоо (Нийт холестерин, HDL, LDL, Триглецирид)

Витамин Д шинжилгээ

Цагаан хорхой

Зүрхний эмчийн үзлэг

Цээжний хөндийн тодосгочгүй КТ

Хэвлийн тодосгогчтой КТ

Ходоод, бүдүүн гэдэсний унтуулгатай дуран

Бамбайн хэт авиан шинжилгээ

Зүрхний хэт авиан шинжилгээ

Эмэгтэйчүүдийн хэт авиан шинжилгээ

-

Үтрээний наалдцын шинжилгээ

-

Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ, Умайн хүзүүний бактерлоги шинжилгээ

-

Хөхний маммографи, Хөхний хэт авиан шинжилгээ

-

Ясны сийрэгжилт (ташаа, нуруу)

Тархины MRI + MRA

MRI сонголтоор (өвдөг, нуруу, тохой, бугуй гэх мэт)

Цус тунадасжих хурд

Цус багадалт илрүүлэх (UIBC, Ферритин, Төмөр)

Цус бүлэгнэлт (APTT, PT, TT, Фибриноген)

Зүрхний үзүүлэлт (Лактатдегидрогеназа, Креатининфосфокиназа, Хомоцистейн)

Эрдсийн солилцоо (Натри, Кали, Хлор, Фосфат, Кальци, Магни)

Сахарын 3 сарын дундаж үзэх

Бамбай булчирхай (Аутоантител, Чөлөөт тироксин, Тироид өдөөгч даавар)

Дааврын шинжилгээ (Лютеинжүүлэх даавар, Пролактин, Эм бэлгийн даавар, Тестостерон)

Үе мөч (Антистрептолизин, C урвалжийн уураг, Ревматоид фактор)

Хламид, Хүний хөхөнцрийн вирус, Тэмбүү, ДОХ

8 төрлийн хавдрын маркер

БАГЦЫН ҮНЭ

3,560,000₮

3,250,000₮

Тусламж үйлчилгээ

Эмч мэргэжилтнүүд

Notice (8): Undefined variable: doctors [APP/View/Home/view_service.php, line 29]