ОЛУУЛАА БАГЦ


ОЛУУЛАА БАГЦ

ШИНЖИЛГЭЭ

ОЛУУЛАА БАГЦ

Эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Даралт, пульс, халуун үзэх

Цээжний рентген зураг (эгц)

Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ

Зүрхний цахилгаан бичлэг

Шээсний шинжилгээ 25 үзүүлэлтээр

Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ

Элэгний үйл ажиллагаа АСАТ

Элэгний үйл ажиллагаа АЛАТ

Цөсний үйл ажиллагаа Шүлтлэг фосфатаза

Чихрийн шижин илрүүлэх Өлөн үеийн сахар

Бөөрний үйл ажиллагаа Креатинин

БАГЦ ҮНЭ

150,000₮

Тусламж үйлчилгээ

Эмч мэргэжилтнүүд

Notice (8): Undefined variable: doctors [APP/View/Home/view_service.php, line 29]