Орчуулагч /Англи хэл/


Хүний их эмчээр төгссөн 

Эмнэлгийн мэргэжлийн Англи хэлтэй

Дотоод шүүрэл эсхүл эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр нарийн мэргэшил эзэмшсэн буюу эзэмших сонирхолтой бол давуу тал

Англи-Монгол-Англи хэлээр аман орчуулга хийж байсан туршлагатай бол давуу талтай

 


Download application Fill out application
7701-1111

КОЛЛ-ЦЕНТР

7700-0103

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

8008-1919

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕРВИС

БОЛЬНИЦА ИНТЕРМЕД, ЧИНГИС АВЕНЮ 41, РАЙОН ХАН-УУЛ 15, УЛАНБАТОР, МОНГОЛИЯ

ТЕЛЕФОН АДРЕС ПОИСК ЯЗЫК