Intermed Hospital Chinggis Avenue 41, Khan-Uul District 19, Uildver 17040, Ulaanbaatar, Mongolia
Search
Лавлах:
77011111
Intermed Hospital Chinggis Avenue 41, Khan-Uul District 19, Uildver 17040, Ulaanbaatar, Mongolia

.

Хүүхдийн хяналтын багц

Сургуулийн болон өсвөр насны хүүхдийн өсөлт хөгжил, дэлгэцийн хамаарлыг хянах багц

ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДИЙН БАГЦ ШИНЖИЛГЭЭ

Бусад багц
Үнэ: 240,000 ₮