Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Жамбиймоломын Мөнхзул
Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмч
Ахлах зэргийн эмч

Боловсрол

• 2003 Хүний их эмч, ЭМШУИС
• 2006 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэшил олгох
• 2011 Өвдөлтийн менежментийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
• 2014 Мэдээгүйжүүлэг, Зүрхний эрчимт эмчилгээний сургалт, Тайвань
• Америкийн зүрхний нийгэмлэгийн Амилуулах суурь тусламж, Зүрх судасны лавшруулсан сэхээн амьдруулалт сургалт

Ажлын туршлага

17 жил

Үзлэгийн чиглэл

Эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг, Өвдөлт намдаалт

Маркетингийн алба

Хүний нөөцийн алба

Борлуулалтын алба

Зөвхөн байгууллагатай холбоотой мэдээллээр хандана уу!

Худалдан авалтын алба