Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Төмөрийн Баатарцогт
Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч
Ахлах зэргийн эмч, Клиникийн профессор, АУ-ны магистр

Боловсрол

• 1995 Хүний их эмч, АУИС
• 2004 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн мэргэшил олгох
• 2009 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн чанд авиан оношилгооны сургалт

Ажлын туршлага

25 жил

Үзлэгийн чиглэл

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ