Лавлах:
77011111
Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 19, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

.

Алтангэрэлийн Дэлгэрмөрөн
Лабораторийн тасгийн эрхлэгч
Тэргүүлэх зэргийн эмч, АУ-ны магистр

Боловсрол

• 2005 Лабораторийн эмчийн мэргэшил олгох
• 2007 Эс судлаач эмч
• 2013 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Анам эмнэлэг, БНСУ
• 2017 АУ-ны магистр, АУИС

Ажлын туршлага

21 жил

Үзлэгийн чиглэл